Atspindžiai

Arvydo Vidžiūno sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Stebuklingai gražus dalykas tos Kalėdos! Lauke šalta, o širdy šviesu, nakties žvarba – bet tą žvarbą įveikia kūdikis: silpnas, pažeidžiamas, be armijų ir prižiūrėtojų, neturintis žemiškosios valdžios ir turtų, bet nugalintis ir mus globojantis jau trečias tūkstantmetis!

Gražiai keistas dalykas tos Kalėdos: juk tai mes didžiosios šventės akivaizdoje turėtume prisiminti sutiktus žmones, padėkoti jiems, atsiprašyti vienas kito, – įžeistų draugų, nuviltų žmonių, varžovų ir priešų, – o už tai vietoj mūsų atsiprašo Viešpaties sūnus!

Skaityti daugiau...

Arvydo Vidžiūno sveikinimas

Sveikinu visus tikinčius ir tą tikėjimą švenčiančius.


Teaušta Jums ir Jūsų artimiems žmonėms džiugią žinią skelbiantis, linksmas ir šviesių vilčių kupinas Velykų rytas!

Linkiu nemeluojamos artimo meilės ir Kristaus Prisikėlimo šviesos.

Tegul kalba mums apie tai dangaus šviesa, žmonių veidai ir žemės gėlės!


Seimo narys
Arvydas Vidžiūnas

Arvydo Vidžiūno sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

Valstybės atkūrimo dienos proga sveikinu visus Marijampolės, Sūduvos ir visos Lietuvos piliečius!

Linkiu vilties ir tikėjimo. Tikėjimo savimi, savo vaikais, sava valstybe, geresne ateitimi, savo kaimynu ir bendruomene, mūsų tautoje glūdinčiomis jėgomis, kurios per amžių ūkanas iškėlė, sukūrė ir globoja tikrove tapusią viziją – nepriklausomą Lietuvos Respubliką!

Skaityti daugiau...

Arvydo Vidžiūno sveikinimas

Marijos miesto žmonės!

Nuoširdžiai sveikinu visus, švenčiančius šventųjų Kalėdų stebuklą ir žengiančius į Naujuosius metus!

Linkiu sveikatos, sutarimo ir Dievo globos, tvirtinančios žmonių santykius ir valstybės pamatus.

Šie metai buvo nelengvi, ypač silpniausiems, pažeidžiamiausiems mūsų žmonėms. Valstybė buvo visiškai neparengta atlaikyti užgriuvusios pasaulio krizės. Daug dalyta netiesos. Ir žmonių gyventa per dideliuose medžiaginiuose lūkesčiuose.

Skaityti daugiau...