1941-ieji, birželio 14-oji. Diena, kai lietuvius skaičiavo vagonais

Dr. Arvydas Vidžiūnas, Seimo narys

Mylimieji mano žmonės, Marijampolės ir Lietuvos piliečiai,

kasmet renkamės geležinkelio stotyse. Kaskart viena žmonių karta toliau nuo birželio 14-osios  įvykių. Ir kasmet reikėtų iš naujo perklausti - ką ji reiškia šiandien tremtinių vaikams, ką ji reiškia dabartiniam jaunimui?

Istorija dažnai mėgsta skambias sąvokas – „kruvina auka“, „jie paaukojo savo laisvę“. Kokius svetimus blogio dievus turėjo permaldauti  tūkstančių pražudytų Lietuvos žmonių auka?.. 

Klauskime, nes jei neklausime – pamiršime. O pamiršti negalima, nes tada patikėsi kitų ir kitokia istorine tiesa – patogesne, nekeliančia klausimų, populiariai pateikiama ir greitai suvirškinama. Ir birželio 14 –osios įvykiai tols nutols, kaip dažnas Tėvynės istorijos įvykis. Negalime to leisti.

Kalbėkime, prisiminkime, pagerbkime ir įsisąmonininkime. Diena, kai lietuvius skaičiavo vagonais, nepalaužė, nepražudė, nesunaikino. Kad ir kokia skaudi ir neteisėta, ji , tikėkim, sustiprino, subūrė ir užgrūdino. Tikėkim tuo.